Odměna pro PPC agenturu – pevná procenta z rozpočtu

Stále je na českém trhu řada agentur, které preferují zpoplatnění svých služeb při realizaci a správě PPC kampaní fixní procentní částkou z měsíčního rozpočtu klienta. Jinými slovy pokud si agentura účtuje například 20% a klient za měsíc utratí 50 000Kč, agentura si ponechá 10 000Kč a za zbylých 40 000Kč nakoupí prokliky. Pokud ale klient utratí 150 000Kč za měsíc, naúčtuje mu agentura 30 000Kč pro sebe a zbylých 120 000Kč jde na prokliky.

Pro některé agentury je to jediný obchodní model, pro jiné je to jedna z možností spolupráce. Podívejme se na procentuální odměnu jak pohledem klienta, tak pohledem agentury.

1) Procenta pohledem klienta
Ať přemýšlím jak přemýšlím, pořád nevím, proč mě agentura trestá vyššími poplatky za správu kampaně, když přicházím s vyšším rozpočtem. Pokud se o me kampaně stará poctivě, bude s nimi mít stejnou práci v létě, kdy se rozhodneme utlumit inzerci snížením cen za proklik, jako v listopadu, kdy vrcholí vánoční prodeje a počet prokliků rapidně stoupá. Přesto v zimě zaplatím agentuře třeba až 3x více, než za stejnou práci v létě. Prostě mi to nepřijde fér.

2) Procenta pohledem agentury
Účtování klientům je velmi snadné a srozumitelné. To mají klienti rádi a navíc si nemusíme počítat žádné hodiny, které prací na kampaních klienta strávíme. Ideální.

Jako velkou nevýhodu z pohledu klienta vidím právě onu rozdílnost zpoplatnění správy kampaně bez ohledu na rozsah práce, kterou si kampaň vyžaduje.  A navíc, chybí zde motivace pro agenturu snažit se co nejvíce snížit náklady klienta. Tedy klasické “více prokliků za nižší ceny”. Pokud totiž agentura sníží průměrnou cenu za proklik (aniž by zvýšila jejich počet), tak klient sice ušetří, ale agentura si následně bude účtovat nižší poplatek za správu. A upřímně, koho by motivovala skutečnost, že čím lépe bude pracovat, tím méně dostane?

Je tedy v podstatě v zájmu agentury, aby klient platil co nejvíce, protože si pak agentura bude moci i více účtovat. Zjednodušuji, ale je to vlastně tak.

Ilustrační obrázek. Zdroj: IT Studio s.r.o.

Výše procent, které si jednotlivé agentury účtují, se obecně pohybuje mezi 30% (např. SEO Expert s.r.o.) a 20% (např. IT Studio s.r.o. nebo PPC Consulting).

Kdy mohou být procenta pro klienta výhodné? Na trhu jsou stovky a tisíce klientů, kteří mají měsíční útraty v PPC dejme tomu do 1500Kč. Pokud by klient s tímto rozpočtem poptával klasickou správu placenou paušálně jednou měsíčně, nebo za hodinovou sazbu, v drtivé většině případů by za správu kampaně zaplatil dalších 1000-1500Kč. Tedy 65-100% z rozpočtu na prokliky. Bohužel, jen málo agentur je schopno těmto inzerentům správu kampaní nabídnout. Ostatně, většinou se tomu agentury brání nastavením minimální ceny za své služby.

Jste agentura účtující své služby fixní procentuální částkou z rozpočtu klienta? Jak byste mě, jako případného klienta, přesvědčili, že Váš způsob účtování má pro mě výhody? Možna jsou a jen si je neuvědomuji. Tak tedy sem s nimi prosím!

2 thoughts on “Odměna pro PPC agenturu – pevná procenta z rozpočtu

  1. Pingback: Test PPC agentur: Výběr pokračuje (3. díl) « Česká PPC reklama

  2. Radek

    Jen pro zajímavost. Procentní platba PPC agenturám za správu kampaní je např. v Maďarsku i v roce 2012 běžný standard. 3 agentury doporučené Googlem a všechny mají tento model.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *